Կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունք

Բաժանմունքը զբաղվում է հաստ աղիքի հիվանդությունների ուսումնասիրմամբ և բուժմամբ: Հաստ աղիքի վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում է ուղիղ աղիքի և խթաղու բոլոր սուր և քրոնիկ հիվանդությունների ախտորոշում, վիրաբուժական և թերապևտիկ բուժում, այդ թվում ուռուցքային ախտահարումների:

Բաժանմունքի վարիչ` բ.գ.դ, պրոֆ. Ալեքսանդր Մինասի Աղավելյան