Ախտորոշման բաժանմունք

Բաժանմունքն ապահովում է հիվանդների նախավիրահատական և ներվիրահատական ախտորոշում` ժամանակակից ախտորոշիչ սարքավորումների կիրառմամբ.
Էխո-սրտագրություն
 • Դոպլերոֆլոումետրիա. արյունաշրջանառության արագության չափում:
 • Ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիա 
 • Համակարգչային տոմոգրաֆիա
 • Օրթոպանտոմագրություն. վերին և ստորին ծնոտների ռենտգենային հետազոտություն:
 • Էլեկտրաուղեղագրություն  
 • Էնդոսկոպիկ հետազոտություն
 • Էլեկտրասրտագրություն
 • Սոնոգրաֆիա
 • Գաստրոսկոպիա
 • Բրոնխոսկոպիա
 • Կոլոնոսկոպիա
 • Կլինիկական լաբորատորիա
 
Ժամանակակից սարքավորումները և նորագույն անալիզատորները հնարավորություն են տալիս կատարել կենսանյութի կենսաքիմիական, կլինիկական, իմունաբանական, հորմոնալ և սերոլոգիական հետազոտություններ։
Բակտերիոլոգիական հետազոտությամբ կատարվում է օրգանիզմի միկրոֆլորայի քննություն` որոշվում է բոլոր տեսակի մանրէների‚ ինչպես նաև դիսբակտերիոզի առկայությունը։ Նորագույն ռեակտիվները թույլ են տալիս ապահովել առավելագույն ճշգրիտ ախտորոշում։
 
 • Մամոգրաֆիա
 • Ստամոքսաղիքային տրակտի կոնտրաստային հետազոտություն
 • Ներերակային ուրոգրաֆիա
 • Հարականջային թքագեղձի թքագրություն. սիալոգրաֆիա:
 • Արգանդափողագրություն. հիստերոսալպինգոգրաֆիա:

 

Բաժանմունքի ղեկավար՝ Մարինա Լևոնի Կիրակոսյան, բ.գ.թ.