Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք

Մասնագիտացման ոլորտներն են.

 • սուր պանկրեատիտ,
 • ստամոքսի և տասերկումատնյա աղիքի քաղցկեղ,
 • հաստ աղիքի հիվանդություններ,
 • քրոնիկ պանկրեատիտ և ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքներ,
 • լյարդի էխինոկոկոզ,
 • փայծաղի պատռում և էխինոկոկոզ,
 • բարակ աղիքի հիվանդություններ,
 • ստամոքսի և տասերկումատնյա աղիքի խոցային հիվանդություն,
 • վահանաձև գեղձի հիվանդություններ,
 • ազդրային, պորտային և աճուկային օղակված և չօղակված ճողվածքներ,
 • կաթնագեղձի բարորակ և չարորակ ուռուցքնրի վիրահատական միջամտություն,
 • պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում և պալիատիվ վիրահատություններ

Բաժանմունքի ղեկավար` Արմեն Ռոբերտի Հարությունյան

Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք
Ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք